Generalforsamling

Generalforsamling lørdag d. 25. februar kl. 18.00 på Rampelys

Dagsorden:

 1. Velkommen v/formand Michael Jensen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Evt. donationer 2023
 4. Formandens beretning v/formand Michael Jensen
 5. Regnskab v/kasserer Poul Borghus
 6. Fastsættelse af kontingent 2024
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer :
  På valg er Charlotte, Poul (begge stiller op til genvalg) og Jeanett (stiller ikke op til genvalg)
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisorer
 11. Eventuelt

Medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, kan få gratis adgang til den efterfølgende koncert med Jens Unmarck. Tilmelding ved charlotte@musikrampen.dk (begrænsede billetter)