Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i henhold til gældende Covid-19 restriktioner

Generalforsamling fredag d. 25. februar kl. 18.00 på Rampelys

Dagsorden:

 1. Velkommen v/formand Michael Jensen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Formandens beretning v/formand Michael Jensen
 4. Regnskab v/kasserer Poul Borghus
 5. Fastsættelse af kontingent 2023
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer :
  På valg er Henrik, Jørn og Michael (Michael er villig til genvalg)
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisorer
 10. Eventuelt

Medlemmer, der deltager i generalforsamlingen kan få gratis adgang til den efterfølgende koncert med Pligten Kalder. Tilmelding ved charlotte@musikrampen.dk