Generalforsamling 2019

Fredag den 22. februar • kl. 18.00 på Rampelys, Bindslevs Plads 6, Silkeborg

Dagsorden:

Velkommen v/formand Michael Jensen

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Donationer 2019
 3. Formandens beretning v/formand Michael Jensen
 4. Regnskab v/kasserer Poul Borghus
 5. Fastsættelse af kontingent 2019
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer :
  På valg er Charlotte Munch, Helmer Nørregaard Jacobsen Poul Borghus og Jeanett Hvidbjerg
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisorer
 10. Eventuelt (tekst følger) 

Medlemmer, der deltager i generalforsamlingen kan få gratis adgang til den efterfølgende koncert med Laura Mo - billetter skal reserveres her>>  (begrænset antal)

MusikRampen

 

Find os på facebook

facebook

Få vores nyhedsbrev: